• شنبه تا جمعه، 8 صبح تا 12 شب
  • تهران، خیابان آزمایشی ( قابل تنظیم است)
بستن

ترجمه پایان نامه “مداخلات فرزند پروری با استفاده از روشهای رفتاری- شناختی برای رفتارهای اضطراب آور کودک”

در این مقاله نقش والدین در مداخلات رفتاری با مشکلات برهم زننده و اضطرابی کودکان بررسی شده است. تکامل مداخلات برای این دو نوع از…

ترجمه سمینار “تأثیر آموزش فرزند پروری بر رفتارهای والدین و فرزندان:عوامل تعدیل کننده براساس درآمد و قومیت”

فرزند پروری   به عنوان یک منبع امیدوار کننده برای حمایت از والدین بیان  شده است ، اما تأثیر نسبی آموزش والدین در بین خانواده هایی…

ترجمه مقاله “درمان شناختی و رفتاری مبتنی بر والدین نسبت به درمان شناختی –رفتاری برای کودکان “

درمان اختلالات اضطرابی در کودکان در بسیاری موارد کافی نیست. مشارکت والدین برای تقویت درمان شناختی رفتاری مبتنی بر کودک (CBT) مورد بررسی قرار گرفته…

ترجمه پایان نامه “رفتار های خطرناک جنسی در زنان پورتو ریکو و آمریکایی آفریقایی : تکانشگری و خودکنترلی “

میلیونها نفر از مردم  دچار  ویروس نقص ایمنی بدن (HIV)  هستند . جوامع آفریقایی آمریکایی و اسپانیایی / لاتین در معرض بارزترین عفونت HIV در…