• شنبه تا جمعه، 8 صبح تا 12 شب
  • تهران، خیابان آزمایشی ( قابل تنظیم است)
بستن

ترجمه پایان نامه “بررسی اینترنت اشیاء، استراتژی ­ها، سرمایه گذاری ها و چالش ­های آن برای شرکت­ ها”

لی و لی (2015)، به بررسی اینترنت اشیاء، استراتژی­ها، سرمایه گذاری ها و چالش­های آن برای شرکت­ها پرداختند. در این مطالعه آمده است که؛ پنج…